PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

JAK ZAČÍT

UPOZORNĚNÍ
Změna způsobu poskytování přístupu do ČSN online od 1.1.2021.
Od 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 22/1997 Sb. a navazující prováděcí vyhláška č. 571/2020 Sb., kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů.

Rozsah služby ČSN online, technické ani cenové podmínky nejsou novelou dotčeny.

Mění se druh vztahu mezi Objednatelem a Poskytovatelem služby ze soukromoprávního na veřejnoprávní.

Je zaveden institut poplatku. Mění se i statut zákazníka na Žadatele a doklady generované ze systému (faktury a vyúčtovací faktury) se mění na výzvu k zaplacení poplatku a potvrzení o zaplacení poplatku.

Nejsou již nadále uzavírány smlouvy a dodatky a také není potřeba žádosti podepisovat kompetentní osobou a nahrávat je zpět do systému.

Stávající období, které máte předplacené z doby před 1. 1. 2021, řádně doběhne a poté budete prodlužovat již podle nových pravidel.

V souvislosti s těmito změnami jsme upravili Podmínky používání ČSN online, kde jsou vysvětleny základní pojmy a ostatní informace o službě. S textem se prosím důkladně seznamte.

Informace jsou pro větší přehlednost rozděleny do několika okruhů:

 
I N F O R M A C E
 
 
I N S T A L A C E
 
 
S P R Á V A   U Ž I V A T E L Ů
 
 
Ž Á D O S T  /  P O P L A T E K
 
 
V Y H L E D Á V Á N Í   V   Č S N
  
I N F O R M A C E
 

INFORMACE
Kterým uživatelům je určený přístup k normám "ČSN online pro firmy s více uživateli"?
Tato varianta je určena pro Žadatele, kteří potřebují přístup pro dva a více uživatelů a zároveň si chtějí provádět jejich správu sami (pomocí zvoleného správce uživatelů).

Správce uživatelů může v systému přidávat nové uživatele, deaktivovat uživatele, kteří opouštějí pracovní pozici ve společnosti a spravovat jejich licence. Dále správce uživatelů podává nové žádosti o prodloužení předplaceného období, o přikoupení počtu tiskových stran, o zvýšení počtu uživatelů a o změnu správce uživatelů.

Poplatek se hradí souhrnně za všechny uživatele a za celé období a stanoví ho příloha č. 2 vyhlášky č. 571/2020 Sb..

Žadatel, který potřebuje pouze jeden přístup (pro jednu fyzickou osobu) k normám, využije variantu "ČSN online pro jednotlivce". Výše poplatků je u obou variant ČSN online shodná. Rozdíl je v tom, že u této varianty obdrží každý uživatel samostatnou výzvu k zaplacení poplatku a neexistuje zde žádný správce uživatelů.

INFORMACE
Jaké jsou podporované operační systémy a prohlížeče?

Počítače

 •    WINDOWS 10, 8 a 7 pro PC
  + Adobe Reader / Adobe Acrobat 9.0 a vyšší + plugin FileOpen (Ke stažení). Internetový prohlížeč může být použit téměř libovolný, kompatibilita webu je však testována s MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Internet Explorer 9 a vyšším.

 •    MAC OSX 10.9 a vyšší pro Macintosh
  + Adobe Reader / Adobe Acrobat 9.0 a vyšší + plugin FileOpen (Stáhnout) - funkčnost NEGARANTUJEME a poskytujeme POUZE ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKOU PODPORU!

 •    LINUX (Linux Kernel 1.4 a vyšší)
  + pouze Adobe Reader / Adobe Acrobat 7.0 nebo 8.0 + plugin FileOpen (Stáhnout) - funkčnost NEGARANTUJEME a NEPOSKYTUJEME UŽIVATELSKOU PODPORU!

Tablety / mobilní telefony

 •    WINDOWS 10 (nikoliv Windows Phone nebo Win 10 Mobile)
  + Adobe Reader / Adobe Acrobat 9.0 a vyšší + plugin FileOpen (Ke stažení).

 •    iOS pro iPAD, iPhone a iPod Touch (iOS 4.0 a vyšší)
  + aplikace FileOpen Viewer (Stáhnout)

 •    ANDROID (Android 4.4. a vyšší) X
  + aplikace FileOpen Viewer (aplikace je sice v Google Play dostupná, ale prozatím pouze ve vývojové verzi a prozatím není ze strany výrobce aplikace funkční).

INFORMACE
Jak postupovat při získání přístupu k normám "ČSN online pro firmy s více uživateli"?
 1. Zvažte, kolik uživatelů z vaší firmy má mít do ČSN online přístup. Počet uživatelů uvedený v žádosti je maximálním počtem, který můžete aktivovat. Z tohoto počtu licencí je vypočten poplatek. Dodatečné navýšení počtu licencí během předplaceného období je možné na základě další žádosti (ne však snížení). Podání žádosti je možné pouze elektronickou cestou prostřednictvím registračního formuláře.

  Po vyplnění všech potřebných údajů registračního formuláře (žádosti o přístup) je potřeba souhlasit s podmínkami používání a pravidly ochrany osobních údajů (GDPR) a stiskem tlačítka Odeslat registraci a žádost o poskytnutí služby potvrdit správnost všech údajů a odeslání do systému.

 2. Na e-mailovou adresu, uvedenou v registračním formuláři, Vám dorazí e-mail s vygenerovaným heslem pro přihlášení do služby ČSN online. Tento e-mail bude zaslán uživateli, který je v žádosti uveden jako správce uživatelů ČSN online. Potvrzení o podání žádosti a Výzva k zaplacení poplatku bude zaslána na e-mail správce nebo na e-mail určený pro zasílání této výzvy / potvrzení o zaplacení poplatku (pokud je vyplněný).

 3. Po obdržení hesla je umožněn přístup do systému, ale přístup do databáze norem bude aktivní až po doručení platby na bankovní účet Poskytovatele služby (obvykle 2 až 3 pracovní dny po zadání příkazu k úhradě). Správce má potřebná práva pro přidávání a deaktivaci ostatních uživatelů a přidělování zakoupených licencí. Může přidávat uživatele až do celkového počtu, který je uveden v žádosti. Upozorňujeme, že správce uživatelů ČSN online nemusí mít žádné speciální počítačové znalosti ani oprávnění. Stačí běžná uživatelská znalost počítače. Měl by to být uživatel, který s normami sám potřebuje pracovat, protože jeho licence je vždy jedna ze zakoupených licencí.

 4. Doporučujeme, aby se správce uživatelů ČSN online nejdříve seznámil s instalací a potřebným nastavením služby, vyhledáváním ČSN a se čtením a ukládáním PDF souborů norem a až poté zavedl do ČSN online další uživatele. Získá tím zkušenosti a bude schopen poradit ostatním uživatelům. Správce je podle podmínek používání vyhrazenou osobou, která může v případě jakýchkoli potíží uživatelů kontaktovat technickou podporu ČSN online a ostatní uživatelé se svými problémy kontaktují vždy svého správce uživatelů ve své společnosti. Heslo jednotlivým uživatelům odesílá server automaticky v okamžiku, kdy správce uživatelů uloží údaje o novém uživateli na server ČSN online.

 5. K prohlížení norem ČSN nainstalujte prohlížeč Adobe Reader dle doporučeného postupu. Požadujeme používání prohlížeče Adobe Reader verze 9 a vyšší. Je samozřejmě možné použít také plnou verzi Adobe Acrobat. Alternativní prohlížeče PDF souborů nelze použít. Internetové prohlížeče sice také umožňují otevírat PDF soubory, ale nemají potřebné funkce pro prohlížení chráněných PDF souborů norem. Někdy bývají nastaveny jako výchozí prohlížeče pro otevírání PDF souborů. Toto výchozí nastavení je potřeba změnit, aby se PDF soubor otevíral v Adobe Readeru (viz Časté dostazy).

  Pro verze Adobe Readru DC, XI a X je ve většině případů potřeba upravit nastavení chráněného režimu (viz Časté dotazy).

 6. Nainstalujte plugin FileOpen dle doporučeného postupu. Plugin je nezbytný pro otevření chráněných PDF souborů norem. V sekci Ke stažení je odkaz na nejaktuálnější odzkoušenou EXE verzi. Důrazně nedoporučujeme použít MSI instalátor, spuštěný přímo z webu společnosti FileOpen, který se nabídne při pokusu o otevření našeho souboru PDF bez předchozí instalace pluginu nebo EXE verzi ze stejného webu. Instalace by nemusela proběhnout korektně nebo by nový neodzkoušený plugin mohl obsahovat chyby.

 7. Nastavte svůj webový prohlížeč tak, aby umožňoval zápis tzv. cookies. Nejjednodušší cestou je přidat server https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/ mezi tzv. důvěryhodné servery (viz Časté dotazy).

 8. Zkontrolujte správnost instalace. Použijte odkaz Otestovat plugin. Pokud se otevře testovací PDF soubor s textem, je plugin správně nainstalován.

 9. Přejděte na stránku vyhledávání ČSN kliknutím na odkaz V NORMÁCH v horní liště a po vyhledání libovolné normy klikněte na odkaz Text normy (vedle červené ikonky PDF). Otevře se další menší okno s ikonou PDF. Kliknutím na ikonu PDF se otevře text normy nebo lze PDF soubor uložit na pevný disk. K otevření PDF souboru potřebujete vždy souhlas našeho serveru. Výjimkou je doba 14 dní, kdy umožňujeme otevírat soubory PDF v takzvaném offline režimu. Je to doba od posledního přihlášení do ČSN online a otevření PDF.


INFORMACE
Co je důležité a jaké mohou nastat potíže?
 • E-mailová adresa uživatele je velmi důležitá. Je přihlašovacím údajem a současně adresou, kam server posílá heslo. Pokud ji zadáte chybně, nedojde Vám heslo a nebude možné se přihlásit.

 • Pokud heslo nepřijde, můžete si nechat vytvořit jiné pomocí funkce Zaslat nové heslo. Pokud nepřijde ani po opakovaném pokusu, je to signál, že něco není v pořádku. Nejčastější příčinou je překlep v e-mailové adrese. Někdy zprávu vyřadí antispamový nebo antivirový program na straně uživatele. Podívejte se do odstraněných zpráv v e-mailové schránce.

 • Pokud se do systému můžete přihlásit, ale PDF soubor vám nejde otevřít, zkontrolujte správnost instalace plug-inu podle bodu 5 a 6.

 • Pokud se můžete přihlásit, ale při pokusu o otevření PDF souboru se okamžitě objeví hlášení, že nejste přihlášen, zkontrolujte nastavení dle bodu 7.

 • K otevírání PDF souborů má každý uživatel právo používat svoje dva počítače. Pokud tento limit překročí, je potřebný náš zásah k obnovení přístupu. Stane se to například i při výměně nebo přeinstalaci počítače. Důrazně nedoporučujeme si normy stahovat a ukládat je na počítač "do zásoby", případně je přejmenovávat. Je to zbytečná práce a hrozí její ztráta.

  V případě technických potíží si znovu pročtěte sekci Jak začít a Často kladené otázky. Teprve když nenaleznete řešení, kontaktujte Vašeho správce uživatelů. Ten nám problém předá k řešení (jednotliví uživatelé nekontaktují podporu ČSN online přímo).


 
I N S T A L A C E
 

INSTALACE
Instalace programu Adobe Reader a pluginu FileOpen
Pro správnou funkci služby ČSN online je zapotřebí mít nainstalovaný program Adobe Reader a plugin FileOpen.

   Adobe Reader
 1. Pokud nemáte Adobe Reader na svém PC ještě nainstalovaný, nainstalujte verzi Adobe Readeru ze sekce Ke stažení (stáhnout soubor na pevný disk, spustit a dokončit instalaci)
 2. Pokud máte již Adobe Reader déle nainstalovaný, zkontrolujte dostupnost aktualizací. Otevřete Adobe Reader a v menu Nápověda - zvolte Zkontrolovat aktualizace. Pokud jsou nové aktualizace dostupné, proveďte jejich instalaci.
   Plugin FileOpen
 1. Před instalací pluginu FileOpen ukončete všechny internetové prohlížeče a Adobe Reader.
 2. Nainstalujte verzi pluginu ze sekce Ke stažení (stáhnout soubor na pevný disk, spustit a dokončit instalaci)
 3. Přihlašte se do služby ČSN online a vyzkoušejte funkci pluginu na testovacím PDF souboru (musí se zobrazit text).
Pokud nastane problém při instalaci nebo se zobrazí chybová hláška, zkontrolujte nejdříve sekci Časté dotazy, zda na Váš dotaz již neexistuje odpověď tam, a až poté kontaktujte podporu ČSN online.


 
S P R Á V A   U Ž I V A T E L Ů
 

SPRÁVA UŽIVATELŮ
Přidání nového uživatele
Po vytvoření nové registrace služby ČSN online se automaticky vytvoří pouze správce uživatelů. Ten potom přidá jednotlivé uživatele a přiřadí jim požadované licence.

 1. Přihlašte se do služby ČSN online.
 2. Správa uživatelů se provádí v menu Administrace práv uživatelů.
 3. Nad tabulkou uživatelů stiskněte odkaz Vytvořit nového uživatele.
 4. Vyplňte informace o uživateli a přiřaďte mu volnou licenci (počet volných licencí naleznete nad tabulkou uživatelů).
 5. Klikněte na tlačítko Uložit. Nový uživatel se přidá do tabulky uživatelů a je mu automaticky odeslán informativní e-mail s vygenerovaným heslem (to lze změnit v menu Změnit heslo). Přístup do ČSN online má uživatel ihned funkční (pokud již byl doručen poplatek na bankovní účet Poskytovatele).

SPRÁVA UŽIVATELŮ
Deaktivace přístupu uživatele
Pokud uživatel opouští zaměstnání nebo pracovní pozici, je možné mu odebrat přístupová práva ke službě ČSN online. Tato práva lze předat novému / jinému zaměstnanci.

 1. Přihlašte se do služby ČSN online.
 2. Správa uživatelů se provádí v menu Administrace práv uživatelů.
 3. V tabulce uživatelů deaktivujete uživatele stisknutím křížku X úplně vpravo. Uživatel zčervená a jeho licence se uvolní pro další použití.
 4. Uživatele lze opět aktivovat stisknutím písmene A úplně vpravo. Musí pro něho být však volná jeho licence. Uživatel opět zčerná.

SPRÁVA UŽIVATELŮ
Změna správce uživatelů
Původní správce uživatelů, který opouští svoji pozici, vyplní žádost Změna správce firmy (v menu Žádosti), kde uvede jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mailovou adresu nového správce uživatelů.

Po odeslání žádosti do systému (kliknutím na tlačítko Odeslat požadavek na změnu) se automaticky původní správce deaktivuje a jeho práva jsou převedena na nového správce. V případě, že se jedná o nového uživatele, založí se automaticky nový uživatel, kterému je odeslán e-mail s informacemi a vygenerovaným heslem.


 
Ž Á D O S T  /  P O P L A T E K
 

ŽÁDOST / POPLATEK
Podání žádosti
Za správnost veškerých údajů uvedených v žádosti odpovídá Žadatel. Nesprávně zadané údaje v již podané žádosti nelze zpětně upravovat.

Pokud Žadatel zjistí chybné údaje v již podané žádosti, zašle požadavek na stornování žádosti na e-mailovou adresu technické podpory ČSN online a až poté si může vytvořit novou žádost s opravenými údaji.

ŽÁDOST / POPLATEK
Prodloužení předplaceného období
Možnost prodloužit službu se v menu Žádosti správci uživatelů zobrazí nejdříve 30 dnů před koncem platnosti předplaceného období.

Správce uživatelů obdrží také avízo e-mailem o blížícím se konci tohoto období a to 30 a 14 dnů před datem ukončení platnosti služby.

Není-li poplatek přijat na bankovní účet Poskytovatele služby do tohoto data, zůstává sice přihlášení do uživatelského účtu stále funkční, ale funkce prohlížení a tisku norem je pozastavena. K obnovení přístupu k normám dojde až po obdržení platby, na základě žádosti o prodloužení služby.

ŽÁDOST / POPLATEK
Zvýšení počtu uživatelů během předplaceného období
Během předplaceného období lze dokoupit další potřebné licence pro nové uživatele a to pomocí žádosti Navýšit počty uživatelů v menu Žádosti.

!!! POZOR !!! Tato žádost službu ČSN online neprodlužuje a navýšení počtu uživatelů je vždy platné pouze do konce platnosti předplaceného období (spolu s ostatními licencemi).

Snížit počty uživatelů během předplaceného období nelze, jelikož již na toto období máte zakoupené a použité licence. V žádosti o prodloužení služby na další období můžete však počty licencí i snížit. V administraci práv uživatelů je pak potřeba deaktivovat uživatele, kterým byl, dle Vašeho rozhodnutí, přístup ke službě na další období pozastaven.

ŽÁDOST / POPLATEK
Dokoupení tiskových stran
Tiskové strany jsou po zakoupení licencí sdílené pro všechny uživatele s možností tisku. Pokud dojde k vyčerpání nebo poklesu tiskových stran pod Vámi preferovanou úroveň, můžete další tiskové strany dokoupit pomocí žádosti Dokoupit tiskové strany v menu Žádosti.

Nevyčerpané tiskové strany budou převedeny do dalšího předplaceného období. Podmínkou, umožňující tyto stránky dočerpat, je však navazující prodloužení předplaceného období a mít v novém období zakoupenou alespoň 1 licenci s možností tisku.

ŽÁDOST / POPLATEK
Potvrzení o podání žádosti, výzva k zaplacení / potvrzení o zaplacení poplatku
Po odeslání žádosti (ke které se vztahuje poplatek) do systému, obdrží Žadatel Potvrzení o podání žádosti a zároveň Výzvu k zaplacení poplatku za poskytnutí přístupu do služby ČSN online a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl v žádosti. Správce uživatelů si tyto dokumenty může také stáhnout z tabulky žádostí v menu Žádosti.

Po uhrazení poplatku a doručení na bankovní účet Poskytovatele služby (obvykle 2 až 3 pracovní dny po zaplacení), obdrží Žadatel Potvrzení o zaplacení poplatku a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl v žádosti. Správce uživatelů si potvrzení může také stáhnout z tabulky žádostí v menu Žádosti.


 
V Y H L E D Á V Á N Í   V   Č S N
 

VYHLEDÁVÁNÍ V ČSN
Možnosti vyhledávání v ČSN
Do podrobného vyhledávání norem vstoupíte přes horní menu Vyhledávání kliknutím na V NORMÁCH. Vyhledávat můžete platné či neplatné normy a to podle označení normy, třídícího znaku, českého nebo anglického názvu, věstníku vydání, zapracované normy, katalogového čísla a ICS kódu.

Výsledky hledání lze řadit podle třídícího znaku nebo označení normy.

U většiny polí vyhledávacího formuláře, můžete zobrazit doplňující informace kliknutím na obrázek otazníku vedle pole, kde najdete také příklady zadání.

Na to, jak vyhledávat v Seznamu ČSN, se také můžete podívat ve videonávodu.

Vyhledávat můžete také V TNI nebo V PRODUKTECH, NÁZVECH A OZNAČENÍCH.

VYHLEDÁVÁNÍ V ČSN
Detailní informace o ČSN
Po vyhledání konkrétní ČSN je potřeba pro zobrazení detailních informací kliknout na označení normy (např. ČSN EN 10216-2+A1) nebo na obrázek dokumentu pod ním. Zobrazí se tabulka, ve které jsou uvedeny veškeré dostupné informace o vybrané ČSN (např. zda bude přeložena, datum účinnosti apod.)

VYHLEDÁVÁNÍ V ČSN
Export seznamu vyhledaných ČSN do souboru
ČSN, vyhledané dle Vašich kritérií, lze exportovat do excelového souboru (formát *.csv) pomocí odkazu Export do CSV. Takto lze exportovat méně než 500 norem.