PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

JAK ZAČÍT

Od 1.1.2021 dochází ke změně způsobu poskytování přístupu do ČSN online

Od tohoto data vstupuje v účinnost novela zákona č. 22/1997 Sb. a navazující prováděcí vyhláška, kterou se stanoví výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů. Rozsah služby ČSN online, technické ani cenové podmínky nejsou novelou dotčeny. Mění se druh vztahu mezi objednatelem a poskytovatelem služby ze soukromoprávního na veřejnoprávní. Je zaveden institut poplatku. Mění se i statut zákazníka na žadatele a doklady generované ze systému (faktury a vyúčtovací faktury) se mění na výzvu k zaplacení poplatku a potvrzení o zaplacení poplatku. Nebudou již nadále uzavírány smlouvy a dodatky a žádosti nyní není potřeba podepisovat kompetentní osobou a nahrávat je zpět do systému, jako tomu bylo v případě smluv a dodatků. Stávající období, které máte předplacené, řádně doběhne a poté budete prodlužovat již podle nových pravidel. V souvislosti s těmito změnami jsme upravili Podmínky používání ČSN online, které naleznete v levém menu. S textem se prosím důkladně seznamte.


Kterým zákazníkům je určený přístup k normám "ČSN online pro firmy s více uživateli"?

Tato varianta je určena pro žadatele, kteří potřebují přístup pro dva a více uživatelů a zároveň si sami provádět jejich správu (pomocí zvoleného správce uživatelů). Správce uživatelů může v systému přidávat nové uživatele, deaktivovat uživatele, kteří např. opouští pracovní pozici ve společnosti a spravovat jejich licence. Dále správce uživatelů podává nové žádosti o prodloužení předplaceného období, o přikoupení počtu tiskových stran, o zvýšení počtu uživatelů a o změnu správce uživatelů. Poplatek se hradí souhrnně za všechny uživatele a za celé období a stanoví ho vyhláška č. 571/2020 Sb.

Žadatelé, kteří potřebují pouze jeden přístup k normám, využijí variantu "ČSN online pro jednotlivě zaregistrované uživatele". Výše poplatků jsou u obou variant shodné. Rozdíl je v tom, že v této variantě obdrží každý uživetel samostatnou výzvu k platbě poplatku a nemůže provádět správu více uživatelů.


Na jakém zařízení lze ČSN online používat?

V současné době ČSN online funguje na počítačích s operačním systémem Windows 7 a novějším a na tabletech s operačním systémem Windows (nikoliv však s Windows Phone).
Na tabletech s operačním systémem iOS (Apple iPad) je nutno nainstalovat prohlížeč FileOpen Viewer, který je ke stažení v Apple Store.
Pro operační systém Android není řešení s pomocí plug-inu FileOpen prozatím funkční.
Na stránkách firmy FileOpen jsou ke stažení také verze plug-inu pro operační systémy Linux a MAC (http://plugin.fileopen.com/all.aspx). Funkčnost na těchto systémech však nemůžeme garantovat.


Jak postupovat při získání přístupu k normám "ČSN online pro firmy s více uživateli"?

 1. Zvažte, kolik uživatelů z vaší firmy má mít do ČSN online přístup. Počet uživatelů uvedený v žádosti je maximálním počtem, který můžete aktivovat. Z tohoto počtu licencí je vypočten poplatek. Dodatečné navýšení počtu licencí během předplaceného období je možné na základě další žádosti (ne však snížení). Podání žádosti je možné pouze elektronickou cestou prostřednictvím registračního formuláře.

  Po vyplnění všech potřebných údajů registračního formuláře (žádosti o přístup) je potřeba souhlasit s podmínkami používání a pravidly ochrany osobních údajů (GDPR) a stiskem tlačítka potvrdit správnost všech údajů a odeslání do systému.

 2. Na e-mailovou adresu Vám dorazí e-mail s heslem pro přihlášení do ČSN online. Tento e-mail bude zaslán uživateli, který je v žádosti uveden jako správce uživatelů ČSN online. Výzva k zaplacení poplatku bude zaslána na e-mail správce nebo na e-mail určený pro zasílání této výzvy k zaplacení (pokud jej zadáte).

 3. Po obdržení hesla je umožněn přístup do systému, ale zobrazování norem bude aktivní až po zaplacení poplatku (při platbě převodem je to asi 2-3 dny po zadání příkazu k úhradě). Správce má potřebná práva pro přidávání a deaktivaci ostatních uživatelů. Bude moci přidat uživatele až do celkového počtu, který je uveden v žádosti. Upozorňujeme, že správce uživatelů ČSN online nemusí mít žádné speciální počítačové znalosti ani oprávnění. Stačí běžná uživatelská znalost počítače. Měl by to být uživatel, který s normami potřebuje pracovat, protože je započítáván do počtu předplacených uživatelů.

 4. Doporučujeme, aby se správce uživatelů ČSN online nejdříve seznámil s instalací a s použitím systému, práci s ČSN vyzkoušel a až poté zavedl do ČSN online další uživatele. Získá tím zkušenosti a bude moci poradit ostatním uživatelům. Správce je podle žádosti vyhrazenou osobou, která nás může v případě jakýchkoli potíží uživatelů kontaktovat. Heslo jednotlivým uživatelům odesílá server automaticky v okamžiku, kdy správce uživatelů uloží údaje o novém uživateli na server ČSN online.

 5. K prohlížení norem ČSN nainstalujte prohlížeč Adobe Reader. Starší verze Adobe Readeru ze svého počítače bezpodmínečně odinstalujte, ještě před instalací pluginu FileOpen (viz dále). Požadujeme používání prohlížeče Adobe Reader verze 9 nebo vyšší. Je samozřejmě možné použít také plnou verzi Adobe Acrobat. Alternativní prohlížeče PDF souborů nelze použít. Modernější prohlížeče www stránek sice také umožňují otevírat PDF soubory, ale nemají potřebné funkce pro prohlížení chráněných PDF souborů. Někdy bývají nastaveny jako výchozí prohlížeče pro otevírání PDF souborů. Toto výchozí nastavení je vhodné změnit, aby se PDF soubor otevíral v Adobe Readeru. Ve Windows se tato funkce zpravidla jmenuje „Výchozí programy“. Jak nastavit tuto vlastnosti najdete v častých dostazech.

  Počínaje verzí Adobe Readru X je většinou potřeba vypnout tzv. chráněný režim (viz Časté dotazy).

 6. Nainstalujte plugin FileOpen, který je nezbytný pro otevření chráněných PDF souborů. Je k dispozici v sekci "Ke stažení" v EXE verzi. Důrazně nedoporučujeme použít MSI instalátor, spuštěný přímo z webu firmy FileOpen, který se nabídne při pokusu o otevření našeho souboru PDF bez předchozí instalace pluginu. Operační systém je k instalacím přímo z webu podezřívavý a instalace by nemusela proběhnout korektně.

 7. Nastavte svůj webový prohlížeč tak, aby umožňoval zápis tzv. cookies. V Internet Exploreru je nejjednodušší cestou přidat náš server https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/ mezi tzv. důvěryhodné servery. Popis je uveden v sekci "Časté dotazy“. Pokud to neprovedete správně, může se to projevit neustále se opakujícím hlášením "Vaše přihlášení vypršelo, je nutné se znovu přihlásit na server". Toto hlášení je běžné, pokud je doba vaší nečinnosti v systému delší než 20 minut. Pokud se objevuje častěji, signalizuje to potřebu nastavení internetového prohlížeče.

  Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, nainstalujte aktuální verzi a poslední verzi plug-in FileOpen. Povolte zápis cookies.

 8. Zkontrolujte správnost instalace. Použijte odkaz "Otestovat plugin". Pokud se otevře testovací PDF soubor, je plugin správně nainstalován.

 9. V ČSN online pomocí odkazu "Podrobné vyhledávání" vyhledejte jakoukoliv normu a klikněte na odkaz Text normy (vedle červené ikonky PDF). Otevře se další menší okno a v něm ikona, která otevře text normy. Soubor PDF lze uložit na disk počítače. K otevření PDF souboru potřebujete vždy souhlas našeho serveru. Výjimkou je doba 14 dní, kdy umožňujeme otevírat soubory PDF v takzvaném off-line režimu. Je to doba od posledního přihlášení do ČSN online a otevření PDF.

Co je důležité a jaké mohou nastat potíže ?

-E-mailová adresa uživatele je velmi důležitá. Je přihlašovacím údajem a současně adresou, kam server posílá heslo. Pokud ji zadáte chybně, nedojde Vám heslo a nebude možné se přihlásit.

-Pokud heslo nepřijde, můžete si nechat vytvořit jiné pomocí funkce „Zaslat nové heslo“. Pokud nepřijde ani po opakovaném pokusu, je to signál, že něco není v pořádku. Nejčastější příčinou je překlep v e-mailové adrese. Někdy zprávu vyřadí antispamový nebo antivirový program na straně uživatele. Podívejte se do odstraněných zpráv v e-mailové schránce.

-Pokud se do systému můžete přihlásit, ale PDF soubor vám nejde otevřít, zkontrolujte správnost instalace plug-inu podle bodu 5 a 6.

-Pokud se můžete přihlásit, ale při pokusu o otevření PDF souboru se okamžitě objeví hlášení, že nejste přihlášen, zkontrolujte nastavení dle bodu 7.

-K otevírání PDF souborů má každý uživatel právo používat svoje dva počítače. Pokud tento limit překročí, je potřebný náš zásah k obnovení přístupu. Stane se to například i při výměně nebo přeinstalaci počítače. Důrazně nedoporučujeme si normy stahovat a ukládat je na počítač "do zásoby", případně je přejmenovávat. Je to zbytečná práce a hrozí její ztráta.

V případě technických potíží si znovu pročtěte sekci Jak začít a Často kladené otázky. Teprve když nenaleznete řešení, kontaktujte Vašeho správce uživatelů. Ten nám problém předá k řešení (jednotliví uživatelé nekontaktují podporu ČSN online přímo).