PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

JAK ZAČÍT

Upozornění:

Od 1.1.2018 dochází ke změně poskytovatele ČSN online. Stává se jím Česká agentura pro standardizaci. Způsob sjednání smlouvy v systému „ČSNonline pro více uživatelů“ se nemění. V maximální míře jsou využívány elektronické postupy sjednání smlouvy, fakturace a zprovoznění přístupu.
Přístup k textům norem ČSN bude aktivován až po zaplacení faktury.


Co je nové od 1.9.2016 ?

Současně s elektronizací smluv a faktur jsou zavedeny nové uživatelské role a nové typy adres. K existující roli „správce uživatelů“ byla přidána role „objednávající osoby"(objednatele), možnost uvedení korespondenční adresy a e-mailové adresy pro zaslání faktury a je nutno zadat osobu oprávněnou k podpisu smlouvy, jejíž jméno se objeví v podpisovém poli smlouvy. Poznámka: Nezbytnost použití role objednávající osoby pečlivě zvažte. Nejde o osobu podepisující smlouvu, ale o osobu, na jejíž adresu budou chodit avíza na ukončení předplaceného období a bude v dalších obdobích smlouvu prodlužovat (neuvedete-li objednávající osobu, provádí tyto kroky osoba v roli správce). Rovněž e-mail pro zaslání faktury není nezbytné vyplňovat, v tom případě přijde faktura a návrh smlouvy správci. Přístup do ČSN online se zákazníkovi aktivuje automaticky až poté, co se signál o platbě objeví v ČSN online (2 až 3 dny po zadání příkazu k úhradě bance).
Smlouvu prodlužuje zákazník dodatkem, vytvořeným elektronickou cestou v ČSN online. Výtisky smluv neposílá zákazník poštou, pouze vloží sken podepsané smlouvy do ČSN online.


Kterým zákazníkům je určený přístup, sjednaný na základě smlouvy?

Přístup do „ČSN online pro firmy s více uživateli“ (sjednaný na základě smlouvy) je určen pro zákazníky, kteří chtějí mít více než jednoho uživatele(dva a více) a zároveň si chtějí sami provádět správu uživatelů (přidávat a odebírat uživatele).

Chcete-li jen jediného uživatele, použijte přímou registraci do „ČSN online pro jednotlivě zaregistrované uživatele“. Ceny jsou v obou systémech shodné. Rozdíl je v tom, že v „ČSN online pro jednotlivce“ obdrží zákazník za každého uživatele samostatnou fakturu a nemůže provádět správu uživatelů.


Na jakém zařízení lze ČSN online používat ?

V současné době ČSN online funguje na počítačích se systémem Windows, na tabletech s operačním systémem iOS (Apple iPAD) a na tabletech s operačním systémem Windows (nikoliv však s Windows Phone). Pro tablet iPAD je nutno nainstalovat prohlížeč FileOpen Viewer. Je ke stažení v Apple Store. Pro Android nevydala firma FileOpen prohlížeč. Na stránkách firmy FileOpen jsou ke stažení také verze plug-inu pro operační systémy Linux a MAC (http://plugin.fileopen.com/all.aspx). Funkčnost na těchto systémech však nemůžeme garantovat.Na Androidu nelze ČSN otevírat.


Jak postupovat při získání přístupu na základě smlouvy

1 - Zvažte, kolik uživatelů z vaší firmy má mít do ČSN online přístup. Počet uživatelů uvedený ve smlouvě je maximálním počtem, který můžete aktivovat. Z tohoto počtu licencí je vypočtena cena. Dodatečná změna smlouvy je možná na základě dodatku smlouvy. Sjednání smlouvy nebo dodatku je od 1.9.2016 možné pouze elektronickou cestou.

Návod pro vytvoření smlouvy nebo dodatku naleznete ZDE. (Doporučujeme nejdříve pročíst celý zbytek textu níže a pak se teprve k tomuto návodu vrátit.)

Po zadání potřebných údajů vytvoří systém ČSN online smlouvu v PDF souboru. Smlouvu vytiskněte, nechte podepsat oprávněnou osobou, naskenujte a vložte zpět do ČSN online.

2 - Počkejte, až vám dojde e-mail s heslem. Tento e-mail bude zaslán uživateli, který je ve smlouvě uveden jako správce uživatelů ČSN online. Elektronická faktura bude zaslána na e-mail správce nebo na e-mail určený pro zasílání faktur (pokud jej zadáte).

3 - Správce uživatelů ČSN online obdrží heslo e-mailem, ale zobrazování norem bude aktivní až po zaplacení faktury(při platbě převodem je to asi 2-3 dny po zadání příkazu bance). Správce má potřebná práva pro přidávání a deaktivaci ostatních uživatelů. Bude moci přidat uživatele až do celkového počtu, který je uveden ve smlouvě. Upozorňujeme, ze správce uživatelů ČSN online nemusí mít žádné speciální počítačové znalosti ani oprávnění. Stačí běžná uživatelská znalost počítače. Měl by to být uživatel, který s normami potřebuje pracovat, protože je započítáván do počtu předplacených uživatelů.

4 - Doporučujeme, aby se správce uživatelů ČSN online nejdříve seznámil s instalací a s použitím systému, práci s ČSN vyzkoušel a až poté zavedl do ČSNonline další uživatele. Získá tím zkušenosti a bude moci poradit ostatním uživatelům. Správce je podle smlouvy vyhrazenou osobou, která nás může v případě jakýchkoli potíží uživatelů kontaktovat. Heslo jednotlivým uživatelům odesílá server automaticky v okamžiku, kdy správce uživatelů uloží údaje o novém uživateli na server ČSN online.

5 – K prohlížení norem ČSN nainstalujte prohlížeč Adobe Reader. Starší verze Adobe Readeru ze svého počítače bezpodmínečně odinstalujte, ještě před instalací pluginu FileOpen (viz dále). Požadujeme používání prohlížeče Adobe Reader minimálně verze 9 (nebo vyšší). Je samozřejmě možné použít také plnou verzi Adobe Acrobat. Alternativní prohlížeče PDF souborů nelze použít. Modernější prohlížeče www stránek sice také umožňují otevírat PDF soubory, ale nemají potřebné funkce pro prohlížení chráněných PDF souborů. Někdy bývají nastaveny jako výchozí prohlížeče pro otevírání PDF souborů. Toto výchozí nastavení je vhodné změnit, aby se PDF soubor otevíral v Adobe Readru. Ve Windows se tato funkce zpravidla jmenuje „Výchozí programy“.

Počínaje verzí Adobe Readru X. je většinou potřeba vypnout tzv. chráněný režim (viz Časté dotazy).

6 - Nainstalujte plugin FileOpen. Je nezbytný pro otevření PDF souborů. Je k disposici v sekci "Ke stažení" v EXE verzi. Důrazně nedoporučujeme použít MSI instalátor, spuštěný přímo z webu firmy FileOpen, který se nabídne při pokusu o otevření našeho souboru PDF bez předchozí instalace pluginu. Operační systém je k instalacím přímo z webu podezřívavý a instalace by nemohla proběhnout korektně. Na stránkách firmy FileOpen jsou ke stažení také verze plug-inu pro operační systémy Linux a Macintosh (http://plugin.fileopen.com/all.aspx). Funkčnost na těchto systémech však nemůžeme garantovat.

7 - Nastavte svůj webový prohlížeč tak, aby umožňoval zápis tzv. cookies. V Internet Exploreru je nejjednodušší cestou přidat náš server https://csnonlinefirmy.agentura-cas.cz/ mezi tzv. důvěryhodné servery. Popis je uveden v sekci "Časté dotazy“. Pokud to neprovedete správně, může se to projevit neustále se opakujícím hlášením "Vaše přihlášení vypršelo, je nutné se znovu přihlásit na server". Toto hlášení je běžné, pokud je doba vaší nečinnosti v systému delší než 20 minut. Pokud se objevuje častěji, signalizuje to potřebu nastavení internetového prohlížeče.

Pokud používáte prohlížeč Mozilla Firefox, nainstalujte aktuální verzi a poslední verzi plug-in FileOpen. Povolte zápis cookies.

8 - Zkontrolujte správnost instalace. Použijte odkaz "Otestovat plugin". Pokud se otevře testovací PDF soubor, je plugin nainstalován.

9 -V ČSN online pomocí odkazu "Podrobné vyhledávání" vyhledejte jakoukoliv normu a klikněte na odkaz Text normy (vedle červené ikonky PDF). Otevře se další menší okno a v něm ikona, která otevře text normy. Soubor PDF lze uložit na disk počítače. K otevření PDF souboru potřebujete vždy souhlas našeho serveru. Výjimkou je doba 14 dní, kdy umožňujeme otevírat soubory PDF v takzvaném off-line režimu. Je to doba od posledního přihlášení do ČSN online a otevření PDF.


Co je důležité a jaké mohou nastat potíže ?

-E-mailová adresa uživatele je velmi důležitá. Je přihlašovacím údajem a současně adresou, kam server posílá heslo. Pokud ji zadáte chybně, nedojde Vám heslo a nebude možné se přihlásit.

-Pokud heslo nepřijde, můžete si nechat vytvořit jiné pomocí funkce „Zaslat nové heslo“. Pokud nepřijde ani po opakovaném pokusu, je to signál, že něco není v pořádku. Nejčastější příčinou je překlep v e-mailové adrese. Někdy zprávu vyřadí antispamový nebo antivirový program na straně uživatele. Podívejte se do odstraněných zpráv v e-mailové schránce.

-Pokud se do systému můžete přihlásit, ale PDF soubor vám nejde otevřít, zkontrolujte správnost instalace podle bodu 5 a 6.

-Pokud se můžete přihlásit, ale při pokusu o otevření PDF souboru se okamžitě objeví hlášení, že nejste přihlášen, zkontrolujte nastavení dle bodu 7.

-Na stránkách firmy FileOpen jsou ke stažení také verze plug-inu pro operační systémy Linux a Macintosh (http://plugin.fileopen.com/all.aspx). Funkčnost na těchto systémech však nemůžeme garantovat.

-K otevírání PDF souborů má každý uživatel právo používat svoje dva počítače. Pokud tento limit překročí, je potřebný náš zásah k obnovení přístupu. Stane se to i například při výměně nebo přeinstalaci počítače. Důrazně nedoporučujeme si normy stahovat a ukládat je na počítač "do zásoby", případně je přejmenovávat. Je to zbytečná práce a hrozí její ztráta.

V případě technických potíží si znovu pročtěte sekci Jak začít a Často kladené otázky. Teprve když nenaleznete řešení, kontaktujte vašeho správce uživatelů. Ten nám problém předá k řešení.

Návod pro vytvoření smlouvy nebo dodatku elektronickou cestou naleznete ZDE.

Správce ČSN online

Česká agentura pro standardizaci, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1