PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

Žádost o poskytnutí přístupových práv do databáze ČSNonline

Upozorňujeme nové zákazníky ČSN online pro firmy s více uživateli, kteří požadují přístup pouze pro jediného uživatele a nesplňují tak základní podmínku přístupu do tohoto systému, že jim nebude v ČSN online pro firmy s více uživateli umožněno odeslání žádosti. Tito zákazníci mohou využít ČSN online pro jednotlivé uživatele nebo zvolit alespoň 2 uživatele a vytvořit žádost o poskytnutí přístupových práv.

Prosím vyberte typ subjektu

Adresa
* značí povinný údaj Začněte zapsáním IČ včetně úvodních nul a pokračujte stisknutím tlačítka "Načti z RES".
IČ: 
 
DIČ:  Nezapomeňte uvést DIČ, pokud jste plátce DPH
Název firmy:  *
(nutno načíst z RES)
Doplnění k názvu firmy: 
(například označení samostatné organizační složky firmy)
Ulice, číslo:  *
Město:  *
PSČ/ZIP:  *
Země: 
 
Žádost podává
Osoba, která žádost podává
Titul: 
Jméno:  *
Příjmení:  *
Funkce: 
 
Správce uživatelů ČSN on-line
Správce uživatelů ČSN on-line na straně objednatele
Titul správce: 
Jméno správce:  *
Příjmení správce:  *
E-mail správce:  * Bude sloužit jako přihlašovací jméno
E-mail, kam poslat výzvu k zaplacení poplatku: 
Číslo jednací zákazníka: 
Telefon správce:  *
Žádáme o zpřístupnění těchto licencí
Lze žádat pouze licence za jednu zvolenou délku období, tedy 6 nebo 12 měsíců. Délky období nelze kombinovat. U nevybraného období ponechte 0.
Zvolte délku období
Uživatel bez možnosti tisku za období 6 měsíců (1000 Kč): 
Uživatel s možností tisku 50 stránek za období 6 měsíců (1500 Kč): 
Uživatel s možností tisku 200 stránek za období 6 měsíců (2500 Kč): 
Uživatel s možností tisku 1000 stránek za období 6 měsíců (3500 Kč): 
Celková cena za sjednané období:   
Počet stran celkem: 

Souhlasím s podmínkami používání (Zobrazit) a Pravidly ochrany osobních údajů (Zobrazit)

Souhlasím se zasíláním účetních dokladů pouze elektronicky (Zobrazit podrobnosti)


Přístupové heslo a případné informace k platbě budou odeslány na e-mail kam poslat výzvu k zaplacení poplatku, věnujte proto prosím pozornost jejímu správnému vyplnění.