PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 11.2020ČSN P CEN/TS 16614-1 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 1: Výměnný formát topologie sítě veřejné dopravy
  • 11.2020ČSN P CEN/TS 16614-2 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 2: Formát pro výměnu informací jízdních řádů veřejné dopravy
  • 11.2020ČSN P CEN/TS 17466 - Inteligentní dopravní systémy - Urban ITS - Komunikační rozhraní a profily pro management dopravy
  • 11.2020ČSN P CEN/TS 13149-11 - Veřejná přeprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 11: Služba rozhraní platformy vozidla
  • 11.2020ČSN EN IEC 63093-9 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 9: Planární jádra