PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 9.2021ČSN ISO 18587 - Překladatelské služby - Posteditace výstupů strojového překladu - Požadavky
  • 9.2021ČSN P CEN/TS 17394-1 - Textilie a textilní výrobky - Část 1: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí připojených k oblečení pro malé děti - Specifikace
  • 9.2021ČSN P CEN/TS 17394-3 - Textilie a textilní výrobky - Část 3: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení
  • 9.2021ČSN P CEN/TS 17394-4 - Textilie a textilní výrobky - Část 4: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění součástí s výjimkou knoflíků a mechanicky připojených kovových stiskacích knoflíků - Metoda zkoušení
  • 9.2021ČSN EN 13614 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody