PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 1.2023ČSN EN ISO 13577-4 - Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy
  • 1.2023ČSN ISO 10008 - Management kvality - Spokojenost zákazníka - Návod pro transakce elektronického obchodu mezi obchodní společností a spotřebitelem
  • 1.2023ČSN EN IEC 62759-1 ed. 2 - Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení přepravy - Část 1: Pozemní a lodní přeprava svazků PV modulů
  • 1.2023ČSN EN IEC 60953-3 ed. 2 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín
  • 1.2023ČSN EN IEC 60953-0 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 0: Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín