PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 8.2020ČSN EN 14915+A2 - Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení
  • 8.2020ČSN EN ISO 6414 - Technická dokumentace produktu (TPD) - Výkresy výrobků ze skla
  • 8.2020ČSN EN 16334-2 - Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 2: Systémové požadavky na městských drahách
  • 8.2020ČSN EN IEC 62282-8-201 - Technologie palivových článků - Část 8-201: Systémy pro ukládání energie využívající moduly palivových článků v reverzním režimu - Zkušební postupy pro ověření funkčnosti dodávky ze systému (ukládání energie) do napájecího systému
  • 8.2020ČSN EN ISO 15091 - Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a elektrického odporu