PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 6.2018ČSN ETSI EN 300 019-2-2 V2.4.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-2: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Přeprava
  • 6.2018ČSN ETSI EN 302 608 V2.1.1 - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro drážní systémy Eurobalise - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
  • 6.2018ČSN ETSI EN 300 019-2-1 V2.3.1 - Rozbor vlivu prostředí (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-1: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Skladování
  • 6.2018ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku
  • 6.2018ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.7.1 - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu