PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 7.2019ČSN EN IEC 62351-4 - Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS
  • 7.2019ČSN EN IEC 61850-8-2 - Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP
  • 7.2019ČSN EN IEC 62087-7 - Zvuková, obrazová a podobná zařízení - Metody měření spotřeby - Část 7: Monitory počítačů
  • 7.2019ČSN EN IEC 60665 - Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce
  • 7.2019ČSN EN 16602-70-39 - Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware