PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 4.2019ČSN EN ISO 14067 - Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci
  • 4.2019ČSN EN ISO 14026 - Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách
  • 4.2019ČSN EN ISO 14052 - Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro praktickou implementaci v dodavatelském řetězci
  • 4.2019ČSN EN ISO 14034 - Environmentální management - Ověřování environmentálních technologií (ETV)
  • 4.2019ČSN EN IEC 61189-2-630 - Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 2-630: Zkušební metody pro materiály pro propojovací struktury - Absorpce vlhkosti po aklimatizaci v tlakové nádobě