PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 10.2020ČSN P CEN/TS 16614-4 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 4: Evropský profil o informacích o cestujících
  • 10.2020ČSN EN 1651+A1 - Vybavení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce
  • 10.2020ČSN EN 17232 - Vodní hrací vybavení a prvky - Bezpečnostní požadavky, zkušební metody a provozní požadavky
  • 10.2020ČSN EN ISO 5912 - Stany pro táboření - Požadavky a zkušební metody
  • 10.2020ČSN EN 14527+A1 - Sprchové vaničky pro domácí použití