PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 2.2018ČSN EN 15882-1+A1 - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí
  • 2.2018ČSN EN 50341-2-9 ed. 2 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-9: Národní normativní aspekty (NNA) pro Velkou Británii a Severní Irsko (založena na EN 50341-1:2012)
  • 2.2018ČSN ETSI EN 301 357 V2.1.1 - Bezšňůrová zvuková zařízení v rozsahu 25 MHz až 2 000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
  • 2.2018ČSN EN 1111 - Zdravotnětechnické armatury - Termostatické míchací armatury (PN 10) - Obecné technické podmínky
  • 2.2018ČSN EN 451-2 - Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra