PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 12.2021ČSN EN ISO 22515 - Kvalita vod - Železo 55 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
  • 12.2021ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Uhlík 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
  • 12.2021ČSN EN ISO 16186 - Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU)
  • 12.2021ČSN EN ISO 21640 - Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
  • 12.2021ČSN EN 12504-4 - Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu