PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 11.2020ČSN EN IEC 63093-9 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 9: Planární jádra
  • 11.2020ČSN EN IEC 63093-1 - Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace
  • 11.2020ČSN EN ISO/IEC 27011 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací pro telekomunikační organizace založený na ISO/IEC 27002
  • 11.2020ČSN EN ISO/IEC 30111 - Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Postupy zacházení se zranitelnostmi
  • 11.2020ČSN P CEN/TS 16614-1 - Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 1: Výměnný formát topologie sítě veřejné dopravy