PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 9.2022ČSN EN ISO 20347 ed. 2 - Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv
  • 9.2022ČSN EN ISO 20345 ed. 2 - Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv
  • 9.2022ČSN EN ISO 20346 ed. 2 - Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv
  • 9.2022ČSN EN ISO 25178-71 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Softwarové měřicí etalony
  • 9.2022ČSN EN 16908+A1 - Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující ČSN EN 15804