PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Předpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 4.2024ČSN EN 12390-15 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 15: Adiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během jeho tvrdnutí
  • 4.2024ČSN EN ISO 8130-15 - Práškové nátěrové hmoty - Část 15: Reologie
  • 4.2024ČSN EN ISO 11997-3 - Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 3: Zkoušení nátěrových systémů na materiálech a součástech pro automobilový průmysl
  • 4.2024ČSN EN IEC 60512-99-003 - Konektory pro elektrická a elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 99-003: Plány zkoušek odolnosti – Zkouška 99c: Plán zkoušek pro oddělení (rozpojení) při elektrické zátěži u konektorů pro symetrický jednopárový přenos dat
  • 4.2024ČSN EN IEC 60404-8-1 ed. 2 - Magnetické materiály - Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky tvrdé materiály