PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 6.2020ČSN EN 13358 - Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení destilačních charakteristik minerálně ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv
  • 6.2020ČSN EN 16809-1 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací
  • 6.2020ČSN EN 54-22+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
  • 6.2020ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla
  • 6.2020ČSN EN ISO 12718 - Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník