PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 5.2021ČSN EN IEC 62769-100 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 100: Profily - Obecné protokoly
  • 5.2021ČSN EN IEC 62769-115-2 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 115-2: Profily - Protokol Modbus RTU
  • 5.2021ČSN EN 16977 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
  • 5.2021ČSN EN 1871 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti
  • 5.2021ČSN EN 1824 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích