PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 12.2018ČSN 36 9791 - Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC
  • 12.2018ČSN 36 9791 ed. A - Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC
  • 12.2018ČSN EN IEC 61290-4-3 ed. 2 - Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Parametry přechodného výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu
  • 12.2018ČSN EN ISO 19146 - Geografická informace - Mezidoménové slovníky
  • 12.2018ČSN EN ISO 2819 - Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti