PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 3.2020ČSN EN ISO 5362 - Anestetické zásobní vaky
  • 3.2020ČSN EN ISO 7492 - Stomatologie - Stomatologické sondy
  • 3.2020ČSN EN 1656 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi pro hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných ve veterinární oblasti - Zkušební metody a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)
  • 3.2020ČSN EN ISO 787-15 - Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu
  • 3.2020ČSN EN ISO 17700 - Obuv - Zkoušení svrškových součástí a podšívkových stélek - Stálobarevnost v otěru a pouštění barvy