PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 9.2020ČSN EN ISO 18562-3 - Hodnocení biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 3: Zkoušky těkavých organických směsí (VOC)
  • 9.2020ČSN EN ISO 18562-2 - Hodnoceni biokompatibility cest dýchacího plynu ve zdravotní péči - Část 2: Zkoušky emisí pevných částic
  • 9.2020ČSN EN ISO 22570 - Stomatologie - Lžičky a kostní kyrety
  • 9.2020ČSN P CEN/TS 17073 - Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky
  • 9.2020ČSN EN ISO 80601-2-12 - Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro kritickou péči