PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 4.2020ČSN EN ISO 374-2 - Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci
  • 4.2020ČSN EN ISO 374-4 - Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi
  • 4.2020ČSN EN ISO 20337 - Vlákny vyztužené plastové kompozity - Zkouška střihem za použití rámu pro stanovení křivky smykové napětí/smyková deformace a smykového modulu
  • 4.2020ČSN EN ISO 20028-1 - Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
  • 4.2020ČSN EN 15493 - Svíčky - Specifikace požární bezpečnosti