PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 8.2021ČSN EN IEC 62769-101-2 ed. 2 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE
  • 8.2021ČSN EN IEC 62769-101-1 ed. 2 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1
  • 8.2021ČSN EN ISO 18595 - Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení
  • 8.2021ČSN EN 12609 - Mobilní domíchávače - Bezpečnostní požadavky
  • 8.2021ČSN P CEN/TS 15427-1-2 - Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice