PRO FIRMY, NA SMLOUVU
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 11.2019ČSN EN 50341-2-4 - Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1:2012)
  • 11.2019ČSN EN ISO 9873 - Stomatologie - Zubní zrcátka
  • 11.2019ČSN EN 14960-1 - Nafukovací hrací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
  • 11.2019ČSN EN IEC 60947-9-1 - Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku
  • 11.2019ČSN EN IEC 60633 ed. 2 - Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník