PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 4.2021ČSN EN 993-10 - Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru
  • 4.2021ČSN EN 17140 - Tepelněizolační výrobky pro budovy - Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) - Specifikace
  • 4.2021ČSN EN ISO 19650-3 - Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 3: Provozní fáze aktiv
  • 4.2021ČSN EN IEC 62541-3 ed. 3 - Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres
  • 4.2021ČSN EN IEC 62541-14 - Sjednocená architektura OPC - Část 14: PubSub