PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 12.2022ČSN EN ISO 23537-1 - Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné, hmotnostní a rozměrové požadavky na spací pytle určené pro mezní teploty -20 °C a vyšší
  • 12.2022ČSN EN ISO 24442 - Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo
  • 12.2022ČSN EN 17605 - Řasy a produkty z řas - Metody vzorkování a analýzy - Příprava vzorku
  • 12.2022ČSN ISO 24337 - Laminátové podlahové krytiny - Stanovení geometrických vlastností
  • 12.2022ČSN P CEN/TS 17811 - Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro moč a jiné tělní tekutiny - Bez buněk izolovaná DNA