PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Předpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 7.2024ČSN EN IEC 61969-3 ed. 4 - Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska
  • 7.2024ČSN EN ISO 19152-1 - Geografická informace - Model domény Správa pozemků (LADM) - Část 1: Obecný koncepční model
  • 7.2024ČSN EN 16783 - Tepelněizolační výrobky - Environmentální prohlášení o produktu (EPD) - Pravidla produktové kategorie (PCR) doplňující EN 15804 pro průmyslově vyráběné a in situ zhotovené výrobky
  • 7.2024ČSN EN 16005+A1 - Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody
  • 7.2024ČSN EN 12255-12 - Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení