PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Předpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 10.2023ČSN 34 2710 - Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
  • 10.2023ČSN EN IEC 62769-4 ed. 3 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI®) - Část 4: Soubor části FDI
  • 10.2023ČSN EN IEC 62769-5 ed. 3 - Integrace zařízení pro práci v poli (FDI®) - Část 5: Informační model FDI
  • 10.2023ČSN EN IEC 61158-4-21 ed. 3 - Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21
  • 10.2023ČSN EN IEC 61158-4-24 ed. 3 - Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-24: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 24