PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Předpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 6.2023ČSN EN 12952-9 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková paliva
  • 6.2023ČSN EN 12952-8 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná a kapalná paliva
  • 6.2023ČSN EN 12952-16 - Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 16: Požadavky na zařízení pro spalování na roštu nebo ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva
  • 6.2023ČSN EN IEC 61406-1 - Identifikační spoj - Část 1: Obecné požadavky
  • 6.2023ČSN EN IEC 60867 ed. 2 - Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků