PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Předpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 3.2023ČSN EN 17449 - Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy
  • 3.2023ČSN 73 6121 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody
  • 3.2023ČSN ETSI EN 303 981 V1.3.1 - Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované širokopásmové pozemské stanice a za pohybu provozované širokopásmové pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (WBES) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru
  • 3.2023ČSN EN IEC 62055-31 ed. 2 - Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 31: Zvláštní požadavky - Statické činné elektroměry (třídy 0,5, 1 a 2) s předplacením
  • 3.2023ČSN EN IEC 60669-2-1 ed. 4 - Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Elektronická řídicí zařízení