PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Predpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 5.2022ČSN EN 16867+A1 - Stavební kování - Mechanické dveřní kování - Požadavky a zkušební metody
  • 5.2022ČSN EN 13272-1 - Drážní aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů - Část 1: Železnice
  • 5.2022ČSN EN IEC/IEEE 62209-1528 - Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 1528: Modely člověka, vybavení a postupy (kmitočtový rozsah 4 MHz až 10 GHz)
  • 5.2022ČSN EN 54-22+A1 - Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot
  • 5.2022ČSN EN ISO 25178-3 - Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 3: Operátory specifikací