PRO FIRMY S VÍCE UŽIVATELI
VSTUP UŽIVATELE
NOVÝ ZÁKAZNÍK
Nový zákazník
 

ČSN online pro firmy s více uživateli

Tato služba umožňuje uživatelům firemních zákazníků s více uživateli prohlížení vybraných norem prostřednictvím internetové aplikace za smluvně stanovených podmínek.

Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny na portálu Předpisy a normy v Databázi harmonizovaných norem.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 5.2024ČSN EN IEC 61869-13 - Přístrojové transformátory - Část 13: Samostatná spojovací jednotka (SAMU)
  • 5.2024ČSN EN 17690-1 - Součásti pro regulační obvod automatizace a řízení budov (BAC) - Snímače - Část 1: Snímače teploty vnitřního vzduchu
  • 5.2024ČSN EN ISO 17468 - Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody
  • 5.2024ČSN EN ISO 11855-8 - Navrhování prostředí budov - Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy - Část 8: Elektrické otopné soustavy
  • 5.2024ČSN EN 12255-3 - Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění