ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.040                                                                                                                                       Leden 2002

Čárové kódy - Označování seriálových
publikací čárovým kódem systému EAN•UCC

ČSN 97 7116

 

Bar codes - Marking of the serial publications by a bar code of the system EAN•UCC

Les codes barres - Marquage des publications periodiques par le code barre du système EAN•UCC

Strichcoden - Periodische Publikationen Markierung durch den Strichcode von System EAN•UCC

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 77 0065 z ledna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          62756
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 2

Úvod................................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 3

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 3

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 3

4          Struktura kódu EAN/UCC 13............................................................................................................................................. 3

5          Struktura kódu EAN/UCC 13 využívající čísla ISSN....................................................................................................... 4

5.1       Struktura kódu EAN/UCC-13 + 5 využívající čísla ISSN pro deníky............................................................................ 4

5.2       Struktura kódu EAN/UCC 13 + 2 využívající čísla ISSN pro časopisy........................................................................ 5

6          Jmenovité rozměry doplňkového symbolu..................................................................................................................... 5

7          Umístění symbolů EAN 13 - ISSN pro seriálové publikace ISSN.............................................................................. 6

7.1       Umístění symbolů EAN/UCC-13 - ISSN pro deníky..................................................................................................... 6

7.2       Pravidlo okraje..................................................................................................................................................................... 6

7.3       Značení distribučních balení............................................................................................................................................. 6

Předmluva

Obdobné mezinárodní doporučení

Všeobecné specifikace EAN•UCC - Leden 2000 (General EAN•UCC Specifications)

Porovnání s mezinárodním doporučením

Obsah normy je v souladu se „Všeobecnými specifikacemi EAN•UCC / Leden 2000“.

Vypracování normy

Zpracovatel:  Ing. Jana Lukešová, J. L. LOGISTIKA, Praha, IČO 41814975
                   Ing. Vladimír Škultéty, EAN ČR, Praha, IČO 60433591

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels


Strana 3

Úvod

Označování seriálových publikací (deníků, časopisů) čárovými kódy je důsledkem rozšiřování tohoto sortimentu zboží zejména ve velkých obchodních a distribučních sítích a požadavků na zpracování zpětné odezvy vydavatelem nebo obchodníkem.

Na základě dohody mezi EAN INTERNATIONAL a mezinárodní organizací ISDS International centre, lze využít pro kódování seriálových publikací i strukturu mezinárodního standardního čísla ISSN, kterému je předřazen vyhrazený prefix EAN/UCC. Označování seriálových publikací podle této normy je tedy určitou kombinací stávajícího mezinárodního číselného systému ISSN a mezinárodní číselné struktury EAN•UCC.

Pro účely této normy se používá termín „symbol čárového kódu“ místo termínu „značka čárového kódu“, který odpovídá základním normám ČSN.

1 Předmět normy

Tato norma popisuje pravidla pro označování seriálových publikací (periodik) čárovými kódy v číselné struktuře EAN/UCC.-- Vynechaný text --