ICS 91.120.10; 97.195

ČSN

EN 16883

 

96 1529

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana kulturního dědictví – Směrnice pro snížení
energetické náročnosti historických budov

 

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.