ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 683.334

Schválena: 4.12.1984

VISACÍ ZÁMKY
Technické předpisy

ČSN 96 7701

JK 549 71
JK 549 66

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Padlocks. Technical regulations

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání všech typů visacích zámků a to i z dovozu.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Visací zámek (dále jen zámek) - je výrobek, který umožňuje rychlé a rozebíratelné spojení s určitou pevností proti mechanickému narušení spoje.

 

2. Jednoduchý zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen závorníky, závorníky se zábranami, popř. stavítky, který však nesplňuje podmínky bezpečnostního zámku.

 

3. Bezpečnostní zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je vytvořen mechanickými, magnetickými nebo jinými prvky. Zámek musí splňovat podmínky odolnosti proti mechanickému narušení spoje, určené ustanoveními této normy. U zámku musí být značně znesnadněno jeho překonání bez použití odpovídajícího otevíracího elementu.

 

4. Obyčejný zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen závorníky, popř. závorníky se zábranami.

 

5. Dozický zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen stavítky, ovládanými jednostranně ozubeným klíčem.

 

6. Motýlkový zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen stavítky, ovládanými oboustranně ozubeným klíčem.

 

7. Cylindrický zámek - zámek, jehož odpružená stavítka uzamykají mechanismus válce, ve kterém je profilový otvor pro klíč.


Nahrazuje ČSN 96 7701
z 25.10.1976

Účinnost od:
1.1.1986

32592-- Vynechaný text --