ICS 03.080.30; 97.220.01

ČSN

EN 17229

 

94 0400

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Fitness centra – Požadavky na vybavení a provoz centra –
Požadavky na provoz a řízení

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.