ICS 91.140.70

ČSN

EN 14516 

91 4101

Červen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Koupací vany pro domácí použití

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-06-30 se nahrazuje ČSN EN 14516+A1 (91 4101) z ledna 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.