ICS 91.140.70

ČSN

EN 15719 

91 4119

Květen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sanitární potřeby – Koupací vany z rázově modifikovaných koextrudovaných ABS/akrylových desek – Požadavky a metody zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15719 (91 4119) z července 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.