ICS 97.040.10

ČSN

EN 13310
ed. 2 

91 4108

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kuchyňské dřezy – Provozní požadavky a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13310 (91 4108) ze září 2004,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.