ICS 91.140.70

ČSN

EN 14055+A1 

91 4640

Únor 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-03-31 se nahrazuje ČSN EN 14055 (91 4640) z července 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.