ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.70, 25.220.50                                                                                                                    Červen 2002

Koupací vany plechové smaltované -
Technické požadavky

ČSN 91 4101

 

 

Baths made from vitreous enammelled sheet steel - Technical requirements

Baignoires en matériaux é maillés - Exigence technique

Emaillierte Badewannen aus Stahlblech - Technische Anforderungen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 91 4101 z 1966-06-15.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64794
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Z normy byly vypuštěny litinové koupací vany a plechové svařované koupací vany, které se již nevyrábí.

Obdobné mezinárodní normy

BS 1390: 1990 Baths made from vitreous enamelled sheet steel

(Koupací vany vyrobené ze smaltovaného plechu)

NFD 11-112 Baignoises en matériaux énamaillés

(Koupací smaltované vany)

STN 91 4101 Plechové smaltované kúpacie vane - Technické požiadavky

(Plechové smaltované koupací vany - Technické požadavky)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 2723 (94 5051) Smalty na ocelový plech - Příprava zkušebních vzorků

ČSN 94 5050 Smaltované povrchy - Zkoušení

Vypracování normy

Zpracovatel: SURTECH, technická kancelář, IČO 146082235, K. Čapka 1136, 739 11, Frýdlant n.O.

Prof. Ing. Miroslav Mohyla, DrSc.

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plechových smaltovaných van, lisovaných z jednoho kusu.-- Vynechaný text --