ICS 91.140.70

ČSN

EN 14527+A1

 

91 4111

Květen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vany pro sprchové kouty pro domácí použití

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-08-31 se nahrazuje ČSN EN 14527 (91 4111) z ledna 2017,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.