ICS 33.030

ČSN

EN 301 549 V1.1.2 

87 0009

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky
a služby ICT v Evropě

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.