ICS 03.100.10, 13.180; 33.020; 35.020

ČSN

EN 301 549 V2.1.2

 

87 0009

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Požadavky na dostupnost pro výrobky a služby ICT

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2020-05-31 se nahrazuje ČSN EN 301 549 V1.1.2 (87 0009) ze září 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.