ICS 07.080; 13.020.99

ČSN P

CEN/TS 16817-2 

83 5737

Květen 2016 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita ovzduší – Monitoring geneticky modifikovaných
organismů (GMO) – Monitoring pylu –
Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.