ICS 13.040.20

ČSN P

CEN/TS 16868 

83 5732

Květen 2016 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita ovzduší – Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu – Objemová metoda podle Hirsta

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.