ICS 13.040.30

ČSN

EN 482+A1 

83 3625

Duben 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Expozice pracoviště – Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 482 (83 3625) z listopadu 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.