ICS 13.040.40

ČSN P

CEN/TS 1948-5 

83 4745

Říjen 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB –
Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.