ICS 13.340.01

ČSN

EN 16523-2 

83 2902

Září 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií –
Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.