ICS 13.080.30

ČSN P

CEN ISO/TS 29843-2 

83 6702

Srpen 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva – Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.