ICS 13.040.20

ČSN

EN 12341 

83 5612

Listopad 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita ovzduší – Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12341 (83 5612) z dubna 2000
a ČSN EN 14907 (83 5613) z března 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.