ICS 65.080

ČSN

EN 12580 

83 6637

Duben 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pomocné půdní látky a substráty – Stanovení množství

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12580 (83 6637) z června 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.