ICS 75.160.10

ČSN

EN 15150 

83 8218

Květen 2012 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tuhá biopaliva – Stanovení hustoty částice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15150 (83 8218) z května 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.