ICS 75.160.10

ČSN P

CEN/TS 15412 

83 8316

Listopad 2010 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tuhá alternativní paliva – Metody pro stanovení kovového hliníku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15412 (83 8316) z července 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.