ICS 13.080.05

ČSN P

CEN ISO/TS 21268-3 

83 6230

Květen 2010 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Postupy vyluhování pro následné chemické
a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů –
Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.