ICS 71.040.10                                                                                                                                            ČSN

EN 15154-1

 

 

83 1901

 

 

Duben 2007

 

 

 

 

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc –
Část 1: Pevně zabudované sprchy pro laboratoře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2007

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.