ICS 13.030.20; 13.080.10

ČSN

EN ISO 54321

 

83 8127

Srpen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady – Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.