ICS 13.340.70

ČSN

EN ISO 12402-10

 

83 2865

Duben 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Osobní vztlakové prostředky –
Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12402-10 (83 2865) ze srpna 2006.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.