ICS 13.080.30

ČSN

EN ISO 21286

 

83 6506

Listopad 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Identifikace ekotoxikologických zkušebních druhů metodou DNA barcoding

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.