ICS 13.040.30

ČSN

EN ISO 21832

 

83 3616

Říjen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ovzduší na pracovišti – Kovy a metaloidy v poletavém prachu – Požadavky na vyhodnocení postupů měření

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13890 (83 3616) z dubna 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.