ICS 71.040.10

ČSN

EN 15154-6

 

83 1901

Březen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc –
Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami
pro jiná umístění než v laboratořích

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.