ICS 01.040.13; 13.340.20

ČSN

EN ISO 4007

 

83 2400

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Osobní ochranné prostředky – Ochrana očí a obličeje – Slovník

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 4007 (83 2400) z prosince 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.