ICS 13.340.01

ČSN

EN 16523-2+A1

 

83 2902

Červen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií –
Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16523-2 (83 2902) ze září 2015.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.