ICS 13.180; 35.080; 35.240.01

ČSN

EN ISO 9241-11

 

83 3582

Prosinec 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie interakce člověk-systém –
Část 11: Využití: Definice a koncepty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-11 (83 3582) z května 1999.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.