ICS 13.080.20

ČSN

EN ISO 11508

 

83 6610

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Stanovení hustoty částic

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11508 (83 6610) z října 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.