ICS 13.180

ČSN

EN ISO 7250-1

 

83 3506

Duben 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování –
Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 7250-1 (83 3506) z října 2010.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.