ICS 13.080.20

ČSN

EN ISO 11272

 

83 6611

Říjen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Stanovení objemové hmotnosti po vysušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11272 (83 6611) z listopadu 2014.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.