ICS 13.040.40

ČSN

EN 19694 -2

 

83 4798

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stacionární zdroje emisí – Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG)
energeticky náročných průmyslových odvětví –
Část 2: Výroba železa a oceli

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.