ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 614.821.3:677.71

Schválena: 19.7.1989

Pracovní ochrana
BEZPEČNOSTNÍ LANA

ČSN 83 2612


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Labour protection

Safety ropes

 

Tato norma platí pro výrobu, používání a zkoušení zajišťovacích a přídavných lan k bezpečnostním postrojům, úchytných lan k bezpečnostním pásům podle ČSN 83 2611 a lan nosných, určeným jako prostředky osobního zabezpečení při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou.

Platí pro lana z chemických vláken.

Zkoušení, prohlídky, používání, dodávání, skladování a evidence platí také pro výrobky z dovozu.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Prostředky osobního zabezpečení (dále jen POZ) - soubor bezpečnostních prostředků, jejichž kombinace slouží k zajišťování osob proti pádu (např. bezpečnostní postroje a pásy, zajišťovací a přídavná lana, zachycovače pádu, bezpečnostní brzdy, samonavíjecí kladky a další).

 

2. Zajišťovací lano - je POZ určený v kombinaci s dalšími POZ, kromě bezpečnostního pásu, k zachycení volného pádu.

V případě volného pádu musí absorbovat kinetickou energii bez destrukce.

Zajišťovací lano je obvykle na jednom konci vybaveno karabinou nebo celou kotvicí smyčkou s karabinou k utvoření (uchycení) ke kotvicímu bodu.

 

3. Přídavné lano - je POZ určený jako doplněk bezpečnostního postroje k zachycení volného pádu, jehož kinetickou energii musí absorbovat bez destrukce. Lano musí být na obou koncích opatřeno karabinami nebo karabinou a ocelovou kotvicí smyčkou s karabinou.


Nahrazuje ČSN 83 2612
z 31.5.1972

Účinnost od:
1.1.1990

31784-- Vynechaný text --