ČESKÁ NORMA

ICS 93.020;65.020.40

Červen 1997

Sadovnictví a krajinářství
Práce s půdou

ČSN DIN 18 915

83 9011

 

 

 

Vegetation technology in landscaping - Soil working

Technologie de végétation dans ľarchitecture de paysage - Travaux d'excavation du sol

Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten

 

Tato norma je identická s DIN 18 915, vydání 1990-09. Je převzata se svolením Deutsches Institut für Normung.

 

Předmluva

 

Tato norma obsahuje informativní přílohu A.

 

Citované normy

DIN 1185 Teil 3 nezavedena

DIN 4022 Teil 1 nezavedena

DIN 18 035 Teil 3 dosud nezavedena

DIN 18 035 Teil 4 zavedena v ČSN DIN 18 035-4 Sportovní hřiště Trávníkové plochy (83 9032)

DIN 18 121 Teil 1 nezavedena

DIN 18 122 Teil 1 nezavedena

DIN 18 123 nezavedena

DIN 18 196 nezavedena

DIN 18 916 zavedena v ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin (83 9021)

DIN 18 917 zavedena v ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství - Zakládání trávníků (83 9031)

DIN 18 918 zavedena v ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství - Technicko-biologická zabezpečovací opatření (83 9041)

DIN 18 919 zavedena v ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny (83 9051)

DIN 18 920 zavedena v ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, rostlinných porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech (83 9061)

 

Další souvisící normy

Viz příloha A.

 

Ó Český normalizační institut, 1997
21894


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav okrasného zahradnictví, Průhonice, IČO 00027073, Ing. Vítězslava Ondřejová,

Ing. Václava Čermáková, Ing. František Smýkal, Ing. Daniela Švédová, Iva Zemanová, Ing. Václav Weinfurter

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová


Strana 3

Sadovnictví a krajinářství

DIN 18 915

Práce s půdou

Září 1990


 

MDT 624.13:631.8:712

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

4

 

 

 

2

Termíny a definice

4

2.1

Vegetační plocha

4

2.2

Vegetační nosná plocha

4

2.3

Vegetační vrstva půdy

4

2.4

Část porostu

4

2.5

Svrchní vrstva půdy

4

2.6

Spodní vrstva půdy

4

2.7

Podklad v tvorbě krajiny

5

2.8

Pláň

5

2.9

Upravená plocha vegetační vrstvy půdy

5

2.10

Propustnost pro vodu

5

 

 

 

3

Hodnocení půd

5

3.1

Zrnitost

5

3.2

Plasticita a konzistence

5

3.3

Propustnost pro vodu

6

3.4

Obsah organické hmoty

6

3.5

Půdní reakce

6

3.6

Zásoba živin

6

 

 

 

4

Půdní skupiny pro vegetačně technické účely

6

 

 

 

5

Požadavky

7

5.1

Půdy

7

5.2

Materiály ke zlepšování půd

7

5.3

Hnojiva

8

5.4

Osivo předplodin

8

5.5

Stavební materiály pro drenážní vrstvu

9

5.6

Geotextilie

9

 

 

 

6

Činnosti při zakládání vegetačních ploch

9

6.1

Ošetření stávajících rostlin, porostů a vegetačních ploch

9

6.2

Odstranění nežádoucích materiálů a výměna znečištěné a nevhodné půdy

9

6.3

Odvoz a ukládání půdy

10

6.4

Opatření proti zamokření půdy

10

6.5

Podklad

10

6.6

Vegetační vrstva půdy

10

6.7

Zlepšování půd a zásobní hnojení

11

6.8

Pěstování předplodin

11

6.9

Ošetřování vegetačních ploch před výsevem nebo výsadbou

11

6.10

Technicko-biologická opatření na plochách bez spojení s půdou (na konstrukcích)

11

 

 

 

7

Průzkumy a kontrola

12

7.1

Předběžné průzkumy

12


Strana 4

7.2

Ověření vhodnosti

12

7.3

Kontrola

12

 

 

 

8

Metody zkoušení

13

8.1

Stanovení půdních skupin

13

8.2

Plastické vlastnosti a konzistence

13

8.3

Propustnost pro vodu

13

8.4

Obsah organické hmoty

14

8.5

Půdní reakce

15

8.6

Zásoba živin

15

 

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro všechny práce s půdou při:

- výsadbách rostlin podle DIN 18 616;

- zakládání trávníků podle DIN 18 917;

- technicko biologických zabezpečovacích opatřeních podle DIN 18 918;

- rozvojové a udržovací péči o rostliny podle DIN 18 919;

- ochranných opatřeních podle DIN 18 920.

Neplatí pro trávníkové plochy na sportovních hřištích podle DIN 18 035 část 4.

 -- Vynechaný text --