ČESKÁ NORMA

MDT 622.411:620.113

Prosinec 1993

ODBĚR VZORKŮ DŮLNÍHO OVZDUŠÍ

ČSN 83 0050


 

 

 

Sampling of mine atmosphere

Prélévement des atmosphères minières

Probeentnahme der Grubenluft

 

Předmluva

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 83 0050 z 11. 4. 1962.

 

Změny proti předchozímu vydání

Norma byla zcela přepracována a doplněna o metodu suchého odběru vzorků a odběru do vzorkovnic jiných než skleněných.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Vědeckovýzkumný uhelný ústav, Ostrava-Radvanice, IČO 45193380, Ing. Jaroslav Rozsypal

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15081


Strana 2

1   Předmět normy

Tato norma platí pro odběr vzorků důlního ovzduší (dále jen odběr vzorků) ve všech hlubinných a povrchových dolech pro laboratorní rozbor jeho jednotlivých plynů. Vzorky se odebírají pro stanovení oxidu uhličitého, methanu, oxidu uhelnatého, vodíku a kyslíku, popř. ostatních složek důlního ovzduší s výjimkou oxidu dusíku, sirovodíku a benzenových par.

Tato norma neplatí pro odběr plynů z hráze, degazace a vrtů.

 -- Vynechaný text --