ICS 59.080.70

ČSN

EN 13254+A1 

80 6154

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované
pro použití při stavbě nádrží a hrází

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-11-30 se nahrazuje ČSN EN 13254 ed. 2 (80 6154) z července 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Upozornění

Souběžně s touto normou ČSN EN 13254+A1 (80 6154) ze srpna 2015 platí ČSN EN 13254 (80 6154)
z října 2001 do 2016-01-31 a ČSN EN 13254 ed. 2 (80 6154) z července 2014 do 2016-11-30.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.