ICS 59.080.70

ČSN

EN 13252+A1 

80 6152

Srpen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované
pro použití v odvodňovacích systémech

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-11-30 se nahrazuje ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152) z července 2014,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Upozornění

Souběžně s touto normou ČSN EN 13252+A1 (80 6152) ze srpna 2015 platí ČSN EN 13252 (80 6152)
z října 2001 do 2016-01-31 a ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152) z července 2014 do 2016-11-30.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.