ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 59.060.10 Červen 2014

Stupnice jemnosti vlny

ČSN 80 1123

 

Fineness of wool and assignment of grade

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 80 1123 z 1983-02-11.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Termíny a definice 4

4 Stupnice jemnosti vlny 5

5 Zkoušení 5

Bibliografie 6

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním normy byly provedeny tyto změny:

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Textilní zkušební ústav, Brno, IČ 00013251, Ing. Lubor Tomeš

Technická normalizační komise: TNK 31 Textil

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

 

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje stupnici jemnosti tuzemské vlny.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.