ICS 59.080.70

ČSN

EN 13252
ed. 2 

80 6152

Červenec 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované
pro použití v odvodňovacích systémech

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-01-31 se nahrazuje ČSN EN 13252 (80 6152) z října 2001,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.