ICS 59.080.70; 91.100.50

ČSN

EN 16416 

80 6200

Únor 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geosyntetické jílové izolace – Zjišťování indexu vodního toku –
Metoda za použití přístroje s pružnou stěnou na měření
propustnosti při konstantním tlaku

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.