ICS 65.150

ČSN

EN ISO 16663-1 

80 6418

Srpen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rybářské sítě – Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka –
Část 1: Rozevření oka

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16663-1 (80 6418) z ledna 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.